Hướng dẫn tạo torrent trên NAS Synology

Bình thường khi các bạn dùng NAS Synology để chơi tor thì mỗi lần tạo tor rất cực, nhất là khi mạng LAN của bạn chỉ 100Mbps.
Nay mình sẽ hướng dẫn cách tạo file torrent trực tiếp trên NAS Synology thông qua app Transmission.
Cách cài Transmission các bạn xem ở đây
Để tạo torrent file các bạn cần phải dùng câu lệnh terminal để tạo,
để có thể dùng lệnh ta phải mở SSH service lên.
Các bạn Control panel -> Terminal & SNMP -> Enable SSH service lên như hình.
Sau đó Apply
trans1
Để thực thi câu lệnh ta qua Windows hoặc OS nào hỗ trợ SSH, ở đây mình làm ví dụ với Win10:

 • Ở Win10 ta bấm vào Logo Windows góc dưới bên trái
 • cmd enter
 • các bạn dùng lệnh ssh user@<ip_của_nas>
 • nhập mật khẩu user
  trans1
  Transmission không có giao diện UI để tạo torrent, bắt buộc ta phải dùng lệnh
 • Gõ lệnh cd /volume1/@appstore/transmission/bin
 • ./transmission-create -h sẽ ra hướng dẫn sử dụng lệnh tạo torrent
 • Cú pháp để tạo torrent: ./transmission-create -o <đường dẫn file.torrent> -t <tracker url> <đường dẫn thư mục hoặc file cần upload thành torrent>
 • Ví dụ câu lệnh tạo torrent của mình:
 • ./transmission-create -o ~/final_cut_pro_10.4.7.torrent -t https://nethd.org/announce.php /volume1/downloads/macOS/Final_Cut_Pro_10.4.7_MAS_\[TNT\]_Torrentmac.net.dmg
  Trong ví dụ này, lệnh sẽ tạo file có đường dẫn ~/final_cut_pro_10.4.7.torrent ở thư mục userhome, nội dung file torrent là file có đường dẫn /volume1/downloads/macOS/Final_Cut_Pro_10.4.7_MAS_\[TNT\]_Torrentmac.net.dmg
  Sau khi xong ta được như hình
  trans4
  Và file torrent của ta sẽ nằm đây
  trans5
  Câu lệnh cũng không quá khó.
  Chúc các bạn thành công!
  hwangmin88,