Hướng dẫn cài Transmission trên NAS Synology

Các bạn vào Package Center

Vào mục Setting hàng trên cùng bên phải.

Vào tab Package Sources chọn Add

Name bạn đặt tùy ý
Location: http://packages.synocommunity.com (kho package thêm của Syno)
Sau đó làm tuần tự theo hướng dẫn của Syno, nhớ đặt tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào Web UI của Transmission.

Vậy là ta đã cài xong Transmission

Để vào Web UI, ta dùng trình duyệt web vào địa chỉ http://<ip_của_nas>:9091/
Và đăng nhập với user/pass ta đặt khi nãy.

Bạn có thể mở port forward 9091 trên router để có thể truy cập Web UI từ xa.
Hoặc dùng Reverse proxy của Syno để gán Web UI này vào tên miền khác tùy ý.

Chúc các bạn thành công!
hwangmin88,