Hướng dẫn fix lỗi transcoding HEIC với Synology Moments - xPenology

Hướng dẫn fix lỗi Moments không hiển thị hình ảnh HEIC trên xPenology (fake NAS)
Trước tiên bạn vào terminal chạy lệnh sau để kiểm tra xem SN OK chưa
cat /usr/syno/etc/codec/activation.conf
Nếu trả về
{"success":faile,"......
Là SN chưa được patch.
Tiến hành patch như sau:

 • Các bạn ssh đến syno
 • Sau đó chạy các lệnh sau:
sudo -i
"nhập mật khẩu root"
wget https://raw.githubusercontent.com/likeadoc/synocodectool-patch/master/patch.sh
chmod +x patch.sh
./patch.sh -p
"gõ phím 1"

image.png.5f32aee1290459ce7440c00b6ad92e49

 • Thế là đã patch SN để có thể transcoding file HEIC
  Để kiểm tra ta chạy lệnh sau:
  cat /usr/syno/etc/codec/activation.conf
  Nếu trả về
  {"success":true,"......
  Là chúng ta đã patch thành công
  Ngoài ra cũng có thể chạy lệnh sau để kiểm tra quá trình transcoding HEIC
  sudo cat /var/log/messages | grep SN

Khi muốn khôi phục ta làm tương tự nhưng thay
./patch.sh -p
bằng
./patch.sh -r
Chúc các bạn thành công!!!