Fake NAS j1900 nâng cấp DSM 7.0.x từ DSM 6.2.x

J1900 NAS DSM 6.2.x migrate to DSM 7.0.1
Nâng cấp Fake NAS J1900 từ version 6.2.3 lên DSM 7.0.1
Hoạt động tốt tất cả
Sau khi chạy migration xong cần repair hoặc xoá cài lại những pack DSM yêu cầu là OK
Luôn cắm USB để boot RedPill Loader

Cập nhật: đã test flash thẳng vào mSata trên mainboard cũng chạy tốt nhé các bác. Khỏi thay PID/VID/Mac cũng được, vẫn chạy tốt.
Nếu làm trên linux thì đơn giản 1 câu lệnh
Các bác tháo ổ dữ liệu ra khỏi máy trước khi boot linuxmint để phòng trường hợp lệnh dd ghi nhầm boot vào ổ dữ liệu
sudo dd if=<đường dẫn file img> of=/dev/sda
Xong shutdown gắn lại các ổ dữ liệu
Rồi power on là xong

Issue:
mySQL error, make my websites down.
many pack need repair.
fshare.vn không hoạt động trong Download Station
Need usb redpill next times to boot.

Linkdown IMG: https://drive.google.com/file/d/1CqqhO-TBdwOff0dH54iP-XPdrhzgvtNR/view?usp=sharing

Hướng dẫn:
Sau khi tải về dùng balena Atcher để restore vào USB RedPill
Cắm USB RedPill qua FakeNAS
Dùng 1 USB khác đã cài Linuxmint LIVE USB boot vào Mint
Gõ lệnh lsusb để xem PID/VID USB
Mở editor chỉnh sửa PID/VID trong grub config USB RedPill cho đúng
Khởi động lại vào BIOS set khởi động là USB RedPill
Restart
Dùng máy khác vào find.synology.com và làm tiếp thôi.

Khuya nên viết đại đại, anh em thông cảm 😂
Goodluck anh em! 👍

alt
alt
F4633B52-7852-4EE5-8F70-62FCD65170BE.jpeg