Chén máy se sợi

Chén máy se sợi

Bảng giá: (mang tính chất tham khảo, liên hệ để nhận giá tốt nhất)

 1. Chén cao 16.9:
  • Chén 90: 100
  • Chén 100: 110
  • Chén 110: 120
  • Chén 125: 135
  • Chén 137: 150
  • Chén 144: 160
  • Chén 153: 170
  • Chén 163: 180
  • Chén 174: 190
 2. Chén cao 26.9:
  • Chén 144: 200
  • Chén 153: 220
  • Chén 163: 240
  • Chén 173: 260
  • Chén 184: 280
  • Chén 194: 300
 3. Chén cao 38.1:
  • Chén 204: 550
  • Chén 214: 580
  • Chén 224:
  • Chén 234:
   Vui lòng liên hệ để nhận giá tốt nhất!